Et convidem a conèixer tota la informació necessària respecte a les transaccions electròniques que realitzis en aquesta web.

S’HORTOLA aposta per la transparència i claredat en les transaccions comercials que es realitzin en aquest portal garantint un espai compromès amb els drets d’usuaris i clients, per això et recomanem que abans de contractar qualsevol dels productes que posem a la teva disposició en aquesta web, llegeixis les presents condicions i els termes que s’apliquen a la prestació dels serveis que ofereix S’HORTOLÀ, propis de la seva activitat principal de venda de productes de la marca fruites i verdures.

Les presents condicions de contractació regeixen la relació entre Pedro Cirer Bordoy i els clients del lloc S’HORTOLÀ.

Pedro Cirer Bordoy es reserva el dret a modificar o canviar les presents condicions en qualsevol moment. Si les modificacions constitueixen un canvi substancial en els termes, S’HORTOLÀ ho notificarà publicant un anunci en el nostre lloc web.

Els serveis i/o productes estan disponibles només per a les persones jurídiques i les persones que tinguin 16 anys o més.

Aquesta web compleix amb les següents regulacions:

Identificador del venedor

En virtut del que s’estableix en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), t’oferim la següent informació:

 • Denominació social : S’HORTOLÀ
 • NIF : 43056844Q
 • Correu electrònic: info@shortola.com
 • Domicili social: Crta. Sineu jm 8,5 – 07198 Son Ferriol
 • La seva activitat social és: Venda de fruites i verdures
 • Finalitat de la pàgina web: https://www.shortola.com

Característiques dels productes oferts

S’HORTOLÀ ofereix un ampli i variat assortiment de productes. Els productes exposats en S’HORTOLÀ són en la seva majoria fruites i verdures.

¿Com realitzar una comanda en S'HORTOLA?

Com a condició per a realitzar qualsevol comanda, el client ha de proporcionar informació requerida per a l’adquisició dels productes disponibles en aquesta web. La informació per a realitzar la comanda que proporcioni ha de ser precisa, completa i actualitzada en tot moment. El no fer-ho constitueix una violació dels termes, que poden resultar en la dissolució del contracte amb S’HORTOLÀ.

Des del moment de l’acceptació, el client adquireix la condició de Client de S’HORTOLÀ.

Les comandes han de realitzar-se seguint els passos que t’anirà marcant S’HORTOLÀ on podràs triar el producte i la quantitat d’allò que desitgis comprar.

Cupons descompte

Els cupons o codis de descompte són d’ús individual i no acumulables i subjectes a les dates de validesa indicades. S’HORTOLÀ es reserva el dret de cancel·lació de qualsevol promoció a clients individuals o col·lectius si es considera que s’està fent un ús abusiu o inadequat d’aquests.

Validació de compra

Una vegada efectuada la compra i realitzat el pagament, S’HORTOLA et remetrà per correu electrònic una una confirmació de la comanda.

És el moment de comprovar que tot està correcte. Si no estàs d’acord amb les dades consignades en aquesta confirmació podràs sol·licitar la modificació dels mateixos o l’anul·lació de la comanda.

La validació de la comanda per part del client suposa expressament el coneixement i acceptació d’aquestes condicions particulars de contractació com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per S’HORTOLÀ constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre S’HORTOLÀ i els seus clients.

En cas de necessitar alguna modificació o l’anul·lació, la comunicació ha de realitzar-se en el termini de 24 hores des de la confirmació de la comanda, a través de correu electrònic: info@shortola.com i sempre que la comanda no hagi estat processat.

Preus i forma de pagament

El client es compromet a abonar els productes contractats a S’HORTOLÀ en les formes de pagament acceptades i per qualsevol quantitat complementària (inclosos els impostos i càrrecs per pagaments endarrerits, segons el cas).

Els preus aplicables a cada producte són els indicats en la pàgina web en la data de la comanda incloent, en el seu cas, tots ells l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) per a transaccions dins del territori espanyol. NNo obstant això, atenent el que s’estableix en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora d’aquest impost, l’operació pot resultar exempta o no subjecta al mateix en funció del país de residència del comprador i de la condició en la qual actua el mateix (empresari/professional o particular). En conseqüència, en alguns supòsits el preu final de la comanda pot veure’s alterat respecte al que figura exposat en la pàgina web.

En S’HORTOLÀ s’accepten aquestes formes de pagament:

 • Targeta de crèdit o dèbit: Acceptem targetes Visa, Mastercard, Maestro i American Express a través de la passarel·la de pagaments de Stripe Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL de Stripe Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament. Les dades tant personals com bancaris seran protegits amb totes les mesures de seguretat establertes per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) amb total confidencialitat. (SENSE COMISSIONS!)
 • PayPal: A través de PayPal s’autoritzarà el pagament de la comanda, però no es retirarà gens de diners fins que PayPal verifiqui que és correcte. Per a això, serà imprescindible comptar amb compte de PayPal. (SENSE COMISSIONS!)

El pagament sempre serà per endavant del 100% de la comanda i es començarà a processar quan es confirmi el pagament.

Validesa dels preus i ofertes

Els productes oferts en la web, i els preus d’aquests, estaran disponibles per a la seva compra mentre es trobin en el catàleg de productes visualitzats per mitjà de la pàgina web. Es prega als clients que accedeixin a versions actualitzades de la pàgina web per a evitar errors en els preus. En tot cas, les comandes en tramitació mantindran les seves condicions durant 7 dies des del moment de la seva formalització.

Sistema comú de l'impost sobre el valor afegit de la Unió Europea

Atenent el que s’estableix en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora d’aquest impost i la Directiva Europea 2008/8/CE, l’operació pot resultar exempta o no subjecta al mateix en funció del país de residència del comprador i de la condició en la qual actua el mateix (empresari/professional o particular). En conseqüència, en alguns supòsits el preu final de la comanda pot veure’s alterat respecte al que figura exposat en la pàgina web.

El preu dels productes comercialitzats per S’HORTOLÀ inclou l’IVA espanyol.. No obstant això, el preu final de la teva comanda pot variar depenent del tipus impositiu d’IVA que s’apliqui a la comanda. Per a les comandes amb destinació a altres països de la Unió Europea, l’IVA espanyol serà deduït i s’aplicarà el tipus impositiu d’IVA corresponent al país de destinació El preu final apareixerà durant la confirmació de la teva comanda.

Els preus dels Serveis poden canviar en qualsevol moment a discreció única i exclusiva de S’HORTOLÀ. Els Serveis no brinden protecció de preus o reemborsaments en el cas de reducció de preus o ofertes promocionals

Normativa europea de Consum

Informem que la Comissió Europea ha creat la primera plataforma europea per a la resolució de conflictes en el comerç “en línia” emparada en l’última llei del consumidor. En aquest sentit, com a responsables d’una plataforma de venda en línia, tenim el deure d’informar els nostres clients sobre l’existència d’una plataforma en línia de resolució alternativa de conflictes.

Per a recórrer a la plataforma de resolució de conflictes, el client ha d’utilitzar el següent enllaç: http://ec.europa.eu/odr

Servei Postvenda

Disposem d’un servei de postvenda per a solucionar qualsevol problema amb els nostres productes o enviaments a través del qual s’ofereix l’atenció més ràpida i eficaç als nostres clients.

Per a contactar amb nosaltres o plantejar-nos qualsevol dubte, qüestió o reclamació pot utilitzar qualsevol dels següents mitjans:

 • Domicili postal: Pedro Cirer Bordoy , Crta. Sineu km 8,5 – 07198 Son Ferriol
 • Teléfon: +34 669 402 973
 • Email: info@shortola.com

Confidencialitat

Té caràcter confidencial tota la informació i documentació utilitzada durant la contractació, desenvolupament i execució dels serveis que regulen les relacions entre S’HORTOLÀi el Client.

Tota informació rebuda per part del client ja siguin imatges, correus, textos, dades d’accés com a clients i contrasenyes, es tractarà de manera confidencial, estant totalment prohibida la cessió a tercers.

No s’entendrà informació confidencial aquella que sigui divulgada per acord entre les Parts, aquella que es converteixi en pública per igual motiu o aquella que hagi de ser revelada d’acord amb les lleis o amb una resolució judicial d’autoritat competent i aquella que sigui obtinguda per un tercer que no es trobi sota l’obligació de cap confidencialitat. Totes dues parts s’obliguen a complir el deure de confidencialitat de manera indefinida.

Mes informació sobre privacitat: consultar la nostra Política de Privacitat..

Política de Protecció de Dades

Per a obtenir informació completa sobre els teus drets i la política de protecció de dades que apliquem a aquesta web i a tots els nostres serveis, recomanem visitar la Política de Privacitat i la Política de Cookies.

Limitació de responsabilitat

S’HORTOLÀ es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de la configuració i presentació d’aquesta, de les condicions d’accés, condicions de contractació, etc. Pel que el client haurà d’accedir a versions actualitzades de la pàgina.

L’usuari/client és l’únic responsable de mantenir la confidencialitat i seguretat de la pàgina web i per a totes les activitats que ocorrin en la pàgina web una vegada lliurada per part de S’HORTOLÀ. El client es compromet a notificar immediatament a S’HORTOLÀ de qualsevol violació de la seguretat del portal.

S’HORTOLÀ no serà responsable de cap pèrdua derivada de l’ús indegut o no autoritzat de la seva pàgina web.

El client es compromet a mantenir indemne S’HORTOLÀ de les reclamacions, pèrdues, despeses, danys i costos (incloent danys directes, incidentals, conseqüents, punitius, exemplars i indirectes), i els honoraris raonables d’advocats com a resultat de qualsevol incompliment per part del client/comprador d’aquestes condicions, sigui o no considerat com a material o immaterial; l’ús o indegut dels Serveis per la seva part o qualsevol persona que actuï en el teu nom o utilitzi el seu compte en S’HORTOLÀ o per qualsevol violació material o immaterial de qualsevol dret, títol o interessos de tercers.

La nostra única responsabilitat, serà subministrar el producte en els termes i condicions expressats en la present política de contractació.

S’HORTOLÀ no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se de l’ús indegut dels productes subministrats.

Jurisdicció i lleis aplicables

S’HORTOLÀ i EL CLIENT, es regiran per a dirimir qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés, o ús d’aquesta pàgina Web, per la legislació espanyola, i se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Palma.

Les condicions de compra de S’HORTOLÀ han estat actualitzada per última vegada en Juliol 2021.