La teva privacitat és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s’explica quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com els utilitzem. T’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web. Els majors de tretze anys podran registrar-se en https://www.shortola.com com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

Aquesta web està adequada a les exigències de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

¿Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per a comentar un post, manar un correu al titular, subscriure’s o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Pedro Cirer Bordoy. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Pedro Cirer Bordoy, només com es descriu en el Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

En S´HORTOLÀ existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per a atendre les finalitats expressades en cada formulari.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals

 • Per a garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per a secundar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallem en la Política de Cookies.
 • Per a gestionar les xarxes socials. S’HORTOLÀ pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials de les pàgines oficials de S’HORTOLÀ, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de S’HORTOLÀ. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de S’HORTOLÀ. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.

En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual. Pedro Cirer Bordoy amb domicili en Crta. Sineu Km 8,5 – 07198 Son Ferriolserà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

S’HORTOLÀ, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni el farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

¿Per quant temps conservarem les teves dades?

La informació recaptada de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per a complir amb la finalitat per a la qual van ser recaptats les dades personals, de manera que, una vegada complerta la finalitat les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a la disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complert el citat termini es procedirà a la destrucció de la informació.

A títol informatiu, la durada estimada és d’un període de 2 anys, a comptar des de la seva última confirmació d’interès.

Navegació

En navegar per https://www.shortola.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els nostres serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar a l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisis de tercers:

 • Google Analytics
 • Pixel de Facebook

Utilitzem aquesta informació per a analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a https://www.shortola.com exonerant a Pedro Cirer Bordoy (https://www.shortola.com), de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a Pedro Cirer Bordoy (https://www.shortola.com) en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARC. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE,https://www.shortola.com no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts en la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, https://www.shortola.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Responsable del tractament de les teves dades personals

 • Nom Comercial: S’HORTOLÀ
 • Denominació social: Pedro Cirer Bordoy
 • Domicili Social: Crta. Sineu km 8,5 – 07198 Sineu
 • NIF/CIF:43056844Q
 • Telèfon/WhatsApp: +34 669 402 973
 • Correu electrònic: info@shortola.com
 • Noms de domini: www.shortola.com

A l’efecte del que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

¿Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem en S’HORTOLÀ procedeixen de:

 • Formulari de contacte.
 • Subscripció a Newsletter.
 • Comentaris en el Blog.
 • Formulari de registre de nous usuaris.
 • Formulari de compra.

¿Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en https://www.shortola.com, estem tractant dades personals que em concerneix, o no.
Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la seva cancel·lació.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Per a exercitar aquests drets, pot escriure a info@shortola.com

Remarketing

La funció de remàrqueting ens permet arribar a les persones que hagin visitat https://www.shortola.com anteriorment i associar una audiència determinada a un missatge concret. El remàrqueting és un mètode per a aconseguir que els usuaris que han visitat el nostre lloc tornin a fer-lo.

Com a usuari de https://www.shortola.com t’informem que estem recopilant informació per a aquesta funció de remàrqueting en https://www.shortola.com.

La informació que recopilem gràcies a aquesta funció és recollida per les cookies de Google i Facebook. Pots conèixer les dades que recopilen aquestes cookies en les següents polítiques de privacitat de cada servei:

Si no vols que la teva informació sigui recopilada per aquestes cookies, pots inhabilitar l’ús de cookies de Google a través de la Configuració d’anuncis de Google. També pots inhabilitar l’ús de cookies d’un proveïdor tercer a través de la pàgina d’inhabilitació de Network Advertising Initiative.

Aquest tipus de serveis permet interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes directament des de les pàgines d’aquesta web. Les interaccions i la informació obtinguda per aquesta web sempre estaran sotmeses a la configuració de privacitat de l’usuari en cada xarxa social. En cas que s’instal·li un servei que permeti interactuar amb xarxes socials, és possible que, encara que els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de trànsit web relatius a les pàgines en les quals estiguin instal·lats.

Facebook ads

En https://www.shortola.com utilitzem Facebook ads, la plataforma de publicitat de Facebook, que ens permet crear campanyes i anuncis. AEn generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 • Lloc
 • Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
 • Interessos (activitats, aficions, etc.)
 • El que compren en internet i per altres canals
 • Etc.

Les dades obtingudes a través de Facebook ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per a unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent.

Les dades obtingudes a través de Linkedin ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per a unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Linkedin amb una finalitat diferent.

Notificació i declaració de Bretxes

En S’HORTOLÀ, assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal, no obstant això, si S’HORTOLÀ, determina que les seves dades de serveis han estat malversats (fins i tot per un empleat de S’HORTOLÀ) s’han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de manera incorrecta per un tercer, S’HORTOLÀ t’informarà immediatament aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

¿A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

D’acord amb els usos de la informació personal, podem comunicar la teva informació personal a destinataris que ens ajuden a promocionar o recolzar els nostres serveis o els serveis dels nostres usuaris (“proveïdors de serveis”).

Tots els proveïdors de serveis celebren un contracte amb S’HORTOLÀ, que protegeix la informació personal i restringeix l’ús de qualsevol informació personal conforme a aquesta política.

Les teves dades no se cediran a tercers, excepte obligació legal.

Poden tenir accés a aquesta web de manera ocasional l’empresa de hosting (Gregal Enginyeria Telemàtica SLU). Les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que apliquem a els nostres tractaments.

Informem que qualsevol transferència internacional de dades derivada de la utilització d’eines o proveïdors de serveis, estarà adherida al conveni Privacy Shield, que garanteix que les empreses de programari americà compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privacitat. Secret i seguretat de les dades.G

Canvis en la política de privacitat

S’HORTOLÀ, es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Segmentació i elaboració de perfils

El registre de les dades personals aportades en el moment de subscripció, contacte, interacció amb la web i qualsevol altra dada facilitada durant la navegació, incloent la informació subministrada per les cookies en relació als hàbits de navegació, comportarà a més l’acceptació de caràcter voluntari per part teva en relació amb el tractament d’aquestes dades personals per S’HORTOLÀ, a fi de ser segmentats o categoritzats amb la finalitat d’aplicar-los a l’activitat relacionada amb la gestió d’administració general, informació, comercialització d’espais publicitaris, elaborar perfils, anàlisis de propostes sol·licitades pels usuaris/clients, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències, enquestes o formularis.

Les dades que utilitzem en l’elaboració de perfils i que vam mostrar als anunciants, no són dades que permetin identificar als usuaris, només es mostren en una gràfica el tipus de públic que tenim, la seva edat, país, gènere, etc.

L’usuari que accedeixi a aquesta web, consent explícitament la utilització de la seva informació personal per a labors d’elaboració de perfils, segmentació i categorització de dades per a les finalitats descrites en l’apartat anterior i la cessió d’aquesta informació a anunciants.

Secret i seguretat de les dades

https://www.shortola.com es compromet en l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

S’HORTOLÀ no pot garantir l’absoluta inexpugnabilidad de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers..

Respecte a la confidencialitat del processament, S’HORTOLÀ s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per Pedro Cirer Bordoy per a processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se Pedro Cirer Bordoy, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client el sol·liciti raonablement.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Pedro Cirer Bordoy (S’HORTOLÀ) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Dubtes o consultes sobre aquesta política o els teus drets

Si tens alguna pregunta o comentari sobre aquesta política, o si tens alguna inquietud sobre la forma en què s’ha pogut gestionar alguna informació personal que ens hagis proporcionat, pots contactar-nos per correu postal o correu electrònic a: info@shortola.com

Document revisat elJuliol 2021.